.

Wyrażam zgodę na: 

 • przetwarzanie moich danych osobowych przez Soul Beads- Natalia Dąbkowska 

w celu otrzymywania newslettera; 

 • przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że: 

 1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera jest Firma Soul Beads Natalia Dąbkowska ul. Kościuszki 34, 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wysyłki newslettera.   
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, bym mógł otrzymywać newsletter. 
 4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO). 
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat 

Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody. 

 1. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych
 2. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 3. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
(0)