Załącznik nr 2

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

/Imię i Nazwisko oraz adres konsumenta/

SOULD BEADS NATALIA LEŚNICZAK

ul. Sążnista 12B

02-992 Warszawa

NIP 7393681867

www.soulbeads.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….. .

Data zawarcia umowy*/odbioru* - …………………………………………………………………………….. .
_______________________________________

(Podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data i miejscowość - ……………………………………………….(*) Niepotrzebne skreślić

Product added to wishlist

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.