دستگاهی است که سنگ ها را به ماسه سنگ می ریزد

بيت /دستگاهی است که سنگ ها را به ماسه سنگ می ریزد

Top