من می خواهم سنگ شکن سنگی خودم را بسازم

بيت /من می خواهم سنگ شکن سنگی خودم را بسازم

Top